Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/config.php on line 5

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/config.php on line 5

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/function.php on line 18

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/function.php on line 18

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/catalog.php on line 69

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/catalog.php on line 69

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/catalog.php on line 80

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/catalog.php on line 80

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/catalog.php on line 81

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/catalog.php on line 81
อิทธิพลของทิศทั้ง 8 ตามศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/function.php on line 67

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/function.php on line 72

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/function.php on line 74

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/function.php on line 76


Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/function.php on line 174

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/function.php on line 174

Link

  หน้าแรก  :  หนังสือ  :  แผนที่  :  ติดต่อ : อ.ณัฐสุดา จันทนยิ่งยง 
 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/catalog.php on line 91
หมวด: เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
อิทธิพลของทิศทั้ง 8 ตามศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/catalog.php on line 122

25-09-2010 Views: 14374

อิทธิพลของทิศทั้ง 8 ตามศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

 

ทิศที่หนึ่ง คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งสำคัญที่สุด นั่นคือเป็นทิศทางของพ่อบ้านหรือหัวหน้าครอบครัว ผลที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ การเกิดอุบัติเหตุ การงานล้มเหลว การเกิดคดีความ หรือผลเสียอื่นๆย่อมไปตกอยู่กับพ่อบ้านหรือหัวหน้าครอบครัวเป็นอันดับแรก และถ้าเป็นอย่างนั้นคนอื่นๆในบ้านจะทำอย่างไร?

ผู้เขียนเคยไปบ้านพ่อของเพื่อนซึ่งเป็นคนใหญ่โตระดับจังหวัด ได้ยินมาว่าเสียชีวิตอย่างกะทันหัน นึกในใจว่าสงสัยถูกเวนคืนที่หรือพูดง่ายๆ ว่าถูกตัดที่ๆอยู่มายาวนานนั้นไปทำถนน โดยสังเกตจากเส้นทางเข้าบ้านถนนลาดยางยังมีร่องรอยที่เป็นของใหม่อยู่เลย และแน่นอนว่าทิศทางที่ถูกตัดก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนืออันเป็นทิศของพ่อนั่นเอง

ทิศที่สอง คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศของบุคคลสำคัญอันดับที่สองของบ้าน นั่นคือแม่ ผู้ให้กำเนิดลูกอบรมเลี้ยงดูลูกทุกคนให้มีสุขภาพ แข็งแรงพลานามัยที่สมบูรณ์ ถ้าขาดแหว่งไปก็เท่ากับ ทำให้แม่ซึ่งเป็นหลักในการอบรมเลี้ยงดูบุตรด้อยลงไปด้วย เช่นสุขภาพออดๆ แอดๆป่วยไข้บ่อยๆ เดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่ ยิ่งในรายที่พื้นชะตาบ่งบอกถึงการผ่าตัดอยู่แล้ว ถ้าผสมกับ "ฮวงจุ้ย" ที่เสียในทิศของแม่เข้าไปอีก โอกาสผ่าตัดด้วยโรคในช่องท้อง เช่นมดลูก หรือการป่วยอื่นๆเช่นกระดูก ขา ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ก็เพิ่มมากขึ้นเพราะสภาพของพื้นที่ๆอยู่อาศัยเป็นพลังผลักดันให้รุนแรงยิ่งขึ้น

ทิศที่ 3 คือ ทิศตะวันออก เป็นทิศของลูกชายคนโต โดยปกติแล้วคนจีนถือว่าลูกชายคนหัวปี หรือคนโต เป็นพี่ชายใหญ่ที่ต้องดูแลปกครอง เป็นผู้นำในครอบครัวแทนหากผู้เป็นพ่อเสียชีวิตลง แม้การมอบหมายอาชีพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะให้ลูกชายผู้สืบสกุล เป็นผู้รับมรดกตกทอด ถ้าทิศนี้ขาดแหว่งไปด้วยประการใดๆก็ตาม ผลที่เกิดก็จะไปส่งผลแก่บุคคลผู้เป็นลูกชายคนที่มีอายุมากที่สุดในบ้าน เช่นการเกิดอุบัติเหตุ ความล้มเหลวของกิจการ การขาดคนส่งเสริมโดยเฉพาะคนในครอบ ครัวเดียวกัน หรือความเจ็บไข้อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น

ทิศที่ 4 คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศของลูกสาวคนโตซึ่งในวันข้างหน้าจะเป็นผู้ดูแลทุกอย่าง ภายในบ้านแทนแม่ซึ่งแก่ชราลงไป ถ้าหากทิศนี้ขาด แหว่งไปเพราะเหตุอันใดก็ตาม บุคคลที่จะมารับเคราะห์ร้ายนี้ก็คือลูกสาวคนโตของบ้านนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ การเกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้าง และแม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินก็ไม่ละเว้น

ทิศที่ 5 คือทิศใต้ ทิศนี้แทนตัวลูกสาวคนกลาง ถ้าหากทิศนี้ไม่สมบูรณ์ เช่นขาดแหว่งเสียหายไปจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผลที่จะเกิดย่อมตกอยู่ที่ลูกสาวคนกลาง ทั้งเรื่องของอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยอื่นๆ รวมไปถึงเรื่องเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงในแง่ชู้สาวอีกด้วย.

ทิศที่ 6 คือ ทิศเหนือ เป็นทิศที่แทนตัวลูกชายคนกลาง ถ้าหากทิศนี้ของบ้านถูกตัดแหว่งเสียหายเพราะเหตุใดก็ตาม ผลที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับอาชีพ การทำมาหากินที่มีแต่อุปสรรค โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ส่วนบนของร่างกาย เช่น ศีรษะ ใบหน้า หรือลำคอทางเดินหายใจ เช่นภูมิแพ้ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อผู้เป็นลูกชายคนกลางทั้งสิ้น

ทิศที่ 7 ได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่แทนตัวลูกชายคนเล็ก นั่นก็คือ ถ้าหากด้านใดของบ้านที่อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือขาดแหว่งเสียหาย ผลที่จะมาสู่บุคคลในบ้าน ก็คือลูกชายคนเล็กนั่นเอง ที่จะมารับเคราะห์กรรมนั้นแทนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ การวางแผนงานที่ล้มเหลว สุขภาพที่เสื่อมโทรม ล้วนมาลงที่ลูกชายคนเล็กทั้งสิ้น

ทิศสุดท้ายหรือทิศที่ 8 ก็คือทิศตะวันตก อันเป็นตัวแทนของลูกสาวคนเล็กหรือลูกสาวคน สุดท้องของครอบครัว เมื่อพื้นที่ในทิศนี้ขาดหาย ไปด้วยประการใดๆ ก็ตามผลที่จะเกิดก็ตกอยู่ที่ลูกสาวคนนี้ ทั้งเรื่องสุขภาพ อุบัติเหตุ รวมไปจนถึงชีวิตรักที่ต้องล้มเหลวลงอย่างไม่น่าที่จะเป็นไปได้Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/catalog.php on line 132


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/catalog.php on line 171


Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/function.php on line 313

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/phat/domains/nuttasuda.com/public_html/function.php on line 313
หมวด: เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
»ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
01-10-2013
»อิทธิพลของทิศทั้ง 8 ตามศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
25-09-2010
»เรื่องของฮวงจุ้ยกับพื้นที่ขาดแหว่ง
25-09-2010
»การพิจารณาพื้นที่หรือชัยภูมิ
25-09-2010
»วิธีแก้ไขพื้นที่ขาด
25-09-2010
»ฮวงจุ้ย ใครว่าไม่สำคัญ (ตอนที่ 2)
25-09-2010
»ฮวงจุ้ย ใครว่าไม่สำคัญ (ตอนที่ 1)
25-09-2010
»ต้นไม้เสริมสิริมงคลและเสริมทิศทาง
11-09-2010
»ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
11-09-2010
»บ้านร้าง
11-09-2010
»ข้อห้ามสำหรับคนท้อง-คนป่วย
11-09-2010
»ดอกไม้ลอยน้ำ
11-09-2010
»จัดห้องพระอย่างไรได้โชคลาภ
11-09-2010
»น้ำตกโชคลาภหรือพลังสูญเสีย
11-09-2010
»ดึงพลังดี -ไล่พลังร้าย
11-09-2010
»ขยะร้ายทำลายลาภ
11-09-2010
»กระจก ตัวการสำคัญแห่งพลังดี-ร้าย
11-09-2010
 
 
หน้าแรก  หนังสือ  แผนที่  ติดต่อ : อ.ณัฐสุดา จันทนยิ่งยง
Copyright©2016 nuttasuda.com
Powered by SMEweb